เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโฆษณาและออกแบบ รวมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการโฆษณา การออกแบบ และการตลาด วันที่ จดทะเบียน 242352 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

27/1 ซอยประเสริฐสิษฐ์ แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.เต่า ดีไซน์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน