เกี่ยวกับบริษัท

ตรวจสอบงานก่อสร้าง และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง วันที่ จดทะเบียน 242346 ทุนจดทะเบียน 250000 บาท

ที่อยู่

79/338 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120

บจ.เช็คแอนด์ชัวร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน