เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อ ขาย สินค้าอุปโภค บริโภคและบริการโดยวิธีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทุกชนิด วันที่ จดทะเบียน 242341 ทุนจดทะเบียน 200000 บาท

ที่อยู่

2609 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110

บจ.แสงอัมพร ออนไลน์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน