เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก ซื้อ ขาย สินค้าอุปโภค บริโภคตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์ วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 47 ยูนิต 4703 (ริเวอร์ 39) ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120

บจ.จีจี.แอลแอล. (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน