เกี่ยวกับบริษัท

กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆซึ่งมิได้จัด ประเภทไว้ในที่อื่น วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

21/26 ซอย อินทามระ 3 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร 10400

บจ.ไอเดียลิเชียส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน