เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเสื้อผ้า วันที่ จดทะเบียน 242339 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

185 ซอยพหลโยธิน 54/3 แขวงสายไหม เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220

บจ.พิกซี่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน