เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านบริหาร จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ วิเคราะห์ตีความและรายงานข้อมูล วันที่ จดทะเบียน 242339 ทุนจดทะเบียน 10000 บาท

ที่อยู่

315 อาคารอาคเนย์ ชั้นที่ 3 แขวงสีลม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500

บจ.เซ็นทริคส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน