เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการศูนย์พยาบาล และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ วันที่ จดทะเบียน 242360 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

216 ถนนราชมนตรี แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร 10160

หจ.บ้านรักพระคุณเนิร์ซเซอรี่ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน