เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อมา-ขายไป และบริการประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล วันที่ จดทะเบียน 242352 ทุนจดทะเบียน 700000 บาท

ที่อยู่

26/5 ถนนจตุโชติ 25 แขวงออเงิน เขตสายไหม จ.กรุงเทพมหานคร 10220

หจ.นรากรแมนนิ่ง 2020 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน