เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ

ที่อยู่

980 ถนนบรมราชชนนี แขวงแขวงศาลาธรรมสพน์ เขตเขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10170

บจ.โกลเด้น ฮอร์ส โซไซตี้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน