เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แบรนด์ แอดดิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการจัดจำหน่ายสินค้าพรีเมี่ยมคุณภาพดี เพื่อเป็นของสมนาคุณหรือประชาสัมพันธ์ให้กับกลุ่มลูกค้า โดยมีบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศอังกฤษ โดยมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่จัดหาสินค้าที่เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า เพื่อที่จะให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมาย การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสม มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามาร่วมงานและการดูแลพนักงานในบริษัทฯ อย่างดี จึงเป็นอีกนโยบายเพื่อให้ธุรกิจก้าวหน้าไปข้างหน้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

สวัสดิการ

- ประกันสังคม - กองทุนทดแทน - โบนัส (ตามผลประกอบการของบริษัท) - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามผลประกอบการของบริษัท) - กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง) - ฝึกอบรม / พัฒนาความรู้ - สวัสดิการช่วยเหลืออื่นๆ เช่น แต่งงาน,คลอดบุตร เป็นต้น - สัมมนาประจำปี - งานสังสรรประจำปี - กิจกรรมกีฬาสีประจำปี

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท แบรนด์ แอดดิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดอาคารออโต้คอร์ป ห้องเลขที่ 3 ชั้นที่ 3 เลขที่ 634 ถนนพระรามที่ 2แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 10150

บริษัท แบรนด์ แอดดิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน