เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจหลักประเภทการให้คำปรึกษา การพัฒนา และการติดตั้งซอฟต์แวร์โซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีและนวตกรรมที่ทันสมัย นอกจากนี้ยังให้บริการจัดการฝึกอบรมแบบครบวงจรด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แต่ละแขนงวิชา เรามุ่งพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์จากเทคโนโลยีของไมโครซอฟต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศรายหนึ่งของโลก โดยกลุ่มลูกค้าของเราประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐบาล และเอกชนในหลายๆ กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิเช่น กลุ่มโทรคมนาคมและการสื่อสาร กลุ่มน้ำมันเชื้อเพลิงและพลังงาน กลุ่มการเงินและการธนาคาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง เป็นต้น วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการซอฟต์แวร์ในประเทศไทย” “The most preference software services in Thailand” วัฒนธรรมองค์กร องค์กรขนาดเล็ก บริหารงานสไตล์พี่น้อง ทำงานเป็นทีม เรียนรู้เทคนิคต่างๆ จากรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์หลากหลาย เปิดโอกาสในการเติบโตตามสายงานที่ต้องการ พนักงานมีสิทธิแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

สวัสดิการ

- ประกันสุขภาพ AIA รพ เอกชน, ผู้ป่วยนอก/ใน, ทำฟัน, อุบัติเหตุ - โบนัสประจำปี - ทริปบริษัท - ปาร์ตี้ประจำปี

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท โปรเฟสชั่นนอล ไอที เซอร์วิส จำกัด 128/165 ชั้น 15 อาคาร พญาไทพลาซ่า ถนนพญาไทแขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400เว็บไซต์: www.pits.co.th

บริษัท โปรเฟสชั่นนอล ไอที เซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน