เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด บริการให้คำปรึกษา และตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยผลงานที่ได้จะมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพที่ดี ตามกรอบเวลาที่กำหนด เน้นการติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด ตลอดจนถึงการให้บริการที่จะสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงให้คำแนะนำตามหลักวิชาการกับโรงงานของท่าน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล โดยหลีกเลี่ยงจากการก่อมลพิษด้านต่างๆ ในโรงงาน ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของคนงาน

สวัสดิการ

โบนัสประจำปี ประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม

ติดต่อ

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด14/5358 ม.14ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110: www.pacificlaboratory.com/

บริษัท แปซิฟิค แลบอราตอรี่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน