เกี่ยวกับบริษัท

การประกอบธุรกิจทางการเกษตร รวมถึงการจัดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

107 หมู่บ้าน ห้วยป้าย หมู่ที่ 6 ต.วังแก้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง '5214

หจ.เกษตรอินทรีย์ริมวัง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน