เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายและผลิตพืช ผลไม้ ทางการเกษตรทุกชนิด ทั้งแปรรูปและไม่แปรรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 350000 บาท

ที่อยู่

37 หมู่ที่ 11 ต.ตะเคียนปม อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน '5116

หจ.วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ ต.ตะเคียนปม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน