เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง วันที่ จดทะเบียน 242348 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

57/188 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

บจ.เดสบัวส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน