เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าเกษตร อาหารสด อาหารสำเร็จรูปทุกประเภท เหล็ก พลาสติก วันที่ จดทะเบียน 242339 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

105/184 หมู่ที่ 1 ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

บจ.มี ดี ออล เทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน