เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าปลีก ค้าส่ง อุปกรณ์แสงสว่าง และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด วันที่ จดทะเบียน 242367 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท

ที่อยู่

789 หมู่ที่ 6 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บจ.เอ็นไลท์เท็น ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน