เกี่ยวกับบริษัท

โรงงานผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นพลาสติก วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

79/295 หมู่ที่ 2 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.ซุปเปอร์ เค อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน