เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทางด้านประหยัดพลังงานทุกประเภท นำเข้าอุปกรณ์ ส่วนประกอบทั้งระบบไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

111/60 หมู่ที่ 2 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บจ.อิลลูมิโน สมาร์ท เทค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน