เกี่ยวกับบริษัท

ปประกอบกิจการรับเป็นตัวแทนนายหน้า ในการบรรทุกและขนส่งสินค้าทั้งทางบก ทางทะเล และ ทางอากาศ วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

61/81 หมู่ที่ 7 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150

บจ.ธ.ท ช้าง ซัพพลาย เชน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน