เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายปลีก ขายส่ง สินค้าสำเร็จรูปทั้งอุปโภคเเละบริโภคทุกชนิด เช่น อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

43/122 หมู่ที่ 5 ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บจ.เจ.ที.เอส. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน