เกี่ยวกับบริษัท

นำเข้า-ส่ออก สินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ จดทะเบียน 242346 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

8 ซอยติวานนท์ 54 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.อินโนเวชั่น คอมพาส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน