เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจลงทุนเข้าหุ้นในกิจการใดๆ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ และกิจการที่คล้ายคลีงกัน หรือที่เกี่ยวข้องกัน เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดาชอบในห้างหุ้นส่วน วันที่ จดทะเบียน 242341 ทุนจดทะเบียน 1000 บาท

ที่อยู่

169/42 อาคาร20 หมู่ที่ 4 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บจ.พิคคาดิลลี่ โฮลดิ้งส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน