เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการร้านขายปลีกวัสดุก่อสร้างอื่นๆ วันที่ จดทะเบียน 242341 ทุนจดทะเบียน 100000 บาท

ที่อยู่

54/123 หมู่บ้าน บุราสิริ (ราชพฤกษ์-345) หมู่ที่ 3 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.เอ็มเอ็ม เฟอร์เวนท์ ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน