เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเพาะปลูก ผลิต แปรรูป ตรวจวิเคราะห์ ครอบครอง นำเข้าส่งออก ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

53/469 หมู่ที่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.ไทยสติ๊คเฮิร์บ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน