เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง วันที่ จดทะเบียน 242339 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

69/9 หมู่ที่ 7 ซอย สุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.สราณทรัพย์ อินเตอร์เทรต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน