เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างผลิตวีดิทัศน์สื่อจัดอบรมและผลิตชุดข้อมูล วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

297/1 ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บจ.สรธร ที จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน