เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการวิศวกรรมการสื่อสารวิศวกรรมโทรคมนาคม วันที่ จดทะเบียน 242368 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

7/33 หมู่ที่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.จิงหยุ๋นเซียง คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน