เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ทุกชนิด วันที่ จดทะเบียน 242359 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

89/225 หมู่ที่ 8 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.อะโพดิส โกลบอล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน