เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม คลินิกโรคทั่วไป วันที่ จดทะเบียน 242358 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

91/17 หมู่ที่ 15 ถนนบางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.คาลิสซ่า คลินิกเวชกรรม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน