เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม วันที่ จดทะเบียน 242358 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

13 หมู่ที่ 10 ต.บางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

บจ.บาง บาง โก ฟู้ดส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน