เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพบุคคล นิติบุคคล หน่วยงานหรือองค์กร บริการฝึกอบรมและสัมมนา เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดอบรมและสัมมนา วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 1500000 บาท

ที่อยู่

99/95 หมู่บ้าน วาริโอไลฟ์ หมู่ที่ 3 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

บจ.เดอะ วีดา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน