เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจจำหน่ายโคมไฟฟ้าและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่อเนื่องครบวงจรทุกชนิด วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

18/182 หมู่ที่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.ดีเคเอ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน