เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทคลินิกเวชกรรม วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท

ที่อยู่

333/360 หมู่ที่ 4 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.มายมิราเคิล 2020 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน