เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

98/151 หมู่ที่ 22 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.พี.เอ็ม. เมก้ากรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน