เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจเป็นนายหน้าตัวแทนจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ จดทะเบียน 242354 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

789/228 หมู่ที่ 10 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

บจ.เจ.ซี.พี. อิมพอร์ตแอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน