เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมา ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบออโตเมชั่น วันที่ จดทะเบียน 242352 ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท

ที่อยู่

71/243 หมู่ที่ 13 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.โปร-เพียว วอเตอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน