เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับให้คำปรึกษาวิชาการ จัดอบรมสัมมนาซึ่งมิใช่การเรียนการสอนโดยวิธีปกติ วันที่ จดทะเบียน 242351 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

429 ซอย13 (ถนนสุขุมวิท) ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บจ.เอ็น บี สมาร์ท เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน