เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น วันที่ จดทะเบียน 242348 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

28 หมู่ที่ 15 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.หอมทรัพย์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน