เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการออกแบบติดตั้งดูแลและซ่อมแซมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ จดทะเบียน 242348 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

117/535 หมู่ที่ 3 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.เอซ ซิสเต็ม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน