เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ จัดการเรียนการสอนแบบติวเตอร์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว) วันที่ จดทะเบียน 242346 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

57/7 หมู่ที่ 11 ต.บางหัวเสือ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

บจ.ฟาสท์ เอ็ด. กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน