เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป เกี่ยวกับสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคทุกประเภท รวมทั้งสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

57/93 หมู่ที่ 1 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

หจ.เอ็ม.พี.โอ. โซลูชั่น ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน