เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างผลิตวีดิทัศน์สื่อจัดอบรมและทำโฆษณาสินค้า วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

95/359 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เค แอล มัลติมีเดีย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน