เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการพัฒนาที่ดินรวมทั้งการซื้อขายที่ดิน วันที่ จดทะเบียน 242367 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 1502/2 ชั้น 15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

บจ.ฮาบิแทท วงศ์อมาตย์ 2 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน