เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์อุทกศาสตร์และสมุทรศาสตร์ วันที่ จดทะเบียน 242367 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

117/1 ซอยวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ จ.กรุงเทพมหานคร 10800

บจ.ไซซ์มิค เอเซีย แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน