เกี่ยวกับบริษัท

การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

54-56 ถนนพาดสาย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100

บจ.ลาภศิริวัฒน์กุล 1960 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน