เกี่ยวกับบริษัท

การให้เช่าและให้เช่าแบบลิสซิ่งยานยนต์ชนิดรถบรรทุก และยานยนต์หนักอื่นๆ วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

184/222 อาคารฟอรั่ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร 10310

บจ.เคดีอาร์ เซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน