เกี่ยวกับบริษัท

ปะกอบกิจการจำหน่ายปลีกและส่ง เครื่องประดับแท้ วันที่ จดทะเบียน 242360 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

121/1 ถนนเจริญกรุง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร 10200

บจ.ทีเอ็มเค โกลด์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน