เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่่อออนไลน์ ฯ วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 300000 บาท

ที่อยู่

126/109 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120

บจ.พินอลลิสต์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน